บทเรียนวิชาภาษาไทย   

แหล่งที่มา

YouTube · ครูโอ๋ สื่อการเรียนการสอน

แหล่งที่มา

YouTube · ครูโอ๋ สื่อการเรียนการสอน

แหล่งเรียนรู้และผู้สนับสนุน

ครูผู้สอน

นางพิชญากร คำใส (ครูดา)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 

อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1